Ακολουθήστε μας: facebook twitter linkedin

logoTop

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗLCCI

Η τεράστια εμπειρία στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα λογιστικής και
οικονομικής διεύθυνσης,αλλά και η διδακτική και συγγραφική εμπειρία στο μάθημα της
Λογιστικής αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχία των μαθητών του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου Πηγασίου στις εξετάσεις Λογιστικής του LCCI και Edexcel A Level
αλλά και για τις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής. 

learnMore Gr

 

 

 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να περάσουν τις εξετάσεις λογιστικής του London Chamber of Commerce (LCCI), του IGCSE OL και International AL και τις Παγκύπριες Εξετάσεις Λογιστικής.

Όσοι από τους μαθητές μας παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, βοηθούνται να περάσουν τις πιο πάνω εξετάσεις με υψηλά grades που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους για εγγραφές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στην Κύπρο και να περάσουν με υψηλό βαθμό τις Παγκύπριες Λογιστικής για να εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο Α Level accounting έχουμε πετύχει παγκόσμιο πρωτείο και τα τελευταία τρία χρόνια πέντε μαθητές μας πέρασαν το A level με το απόλυτο 300 από τα 300.

Όσοι από τους μαθητές μας εργάζονται, βοηθούνται να περάσουν τις εξετάσεις λογιστικής του LCCI, Elementary, Intermediate και Higher, τα οποία θα τους δώσουν δυνατότητα προαγωγής αλλά και να αποκτήσουν αρκετές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν καλύτερα την εργασία τους.

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

 

LCCI Level 1 (Elementary) – Διδακτρα 60 ευρώ μηνιαίως
Η τάξη αυτή αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις του επομένου Απριλίου. Η τάξη αυτή έχει ένα μάθημα 2.5 ώρες την εβδομάδα με δέκα λεπτά διάλειμα στη μέση. Η τάξη του Level 1 καλύπτει την ύλη της λογιστικής Α Λυκείου και προχωρά και σε κεφάλαια της Β Λυκείου.

Οι μαθητές μετά τις εξετάσεις έχουν την επιλογή να συνεχίσουν επαναλήψεις και να καθήσουν ξανά τις εξετάσεις του Ιουνίου ή να αρχίσουν αμέσως το level 2 και να καθήσουν τις εξετάσεις αρχές Ιουλίου. Κάποιοι μαθητές που ενδιαφέρονται για το IGCSE O level accounting μπορούν με κάποια επιπρόσθετα μαθήματα να καθήσουν τις εξετάσεις τον Μάιο.

LCCI Level 2 – Δίδακτρα 70 ευρώ μηνιαίως

Η τάξη αυτή αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις του επομένου Απριλίου. Mετά τις εξετάσεις οι μαθητές έχουν την επιλογή να συνεχίσουν επαναλήψεις και να καθήσουν ξανά τις εξετάσεις του Ιουνίου. Η τάξη του Level 2 καλύπτει την ύλη της λογιστικής Β Λυκείου και προχωρά και σε κεφάλαια της Γ Λυκείου.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται για το IGCSE O level accounting μπορούν λύνοντας κάποια δοκίμια (past papers) να καθήσουν τις εξετάσεις τον Μάιο.

Η τάξη αυτή έχει ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα με δέκα λεπτά διάλειμα στη μέση.

IGCSE O Level – Δίδακτρα όπως τα Levels 1 και 2
Η ύλη του IGCSE accounting υπερκαλύπτεται από τα Levels 1 και 2. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να καθήσουν τις εξετάσεις του IGCSE έχουν δυο επιλογές.
Α επιλογή – 1 έτος. Τελειώνοντας το Level 1 να συνεχίσουν το Level 2. Επειδή όμως οι εξετασεις του IGCSE γίνονται τον Μάιο ενώ του Level 2 τον Ιούλιο, θα χρειαστούν λίγα επιπροσθετα μαθήματα για να καλυφθεί η ύλη μέχρι τον Μάιο και να λυθούν κάποια past papers του IGCSE.
Β επιλογή – 2 έτη. Τελειώνονται τα Levels 1 και 2 σε δυο έτη. Αυτό ακολουθείται και στα ιδιωτικά σχολεία.

LCCI Level 3 – Δίδακτρα 80 ευρώ μηνιαίως

Η τάξη αυτή αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις του επομένου Ιουνίου του Level 3 (Higher) Financial Accounting. Το Level 3 έχει αρκετή αναγνώριση στον επαγγελματικό τομέα και πολλές θέσεις σε Λογιστιστήρια επιχειρήσεων ή Ελεγκτικά Γραφεία ζητούν το Level 3 Λογιστικής του LCCI.

Η τάξη αυτή έχει ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα με δέκα λεπτά διάλειμα στη μέση.

GCΕ A Level / LCCI Level 3 (Higher) / Παγκύπριες Λογιστικής – Δίδακτρα 100 ευρώ μηνιαίως

Η τάξη αυτή καλύπτει σε ένα χρόνο το Α Level Λογιστικής (Units 1 και 2) και το LCCI Level 3 (Accounting Higher). Η τάξη υπερκαλύπτει και τις Παγκύπριες Λογιστικής και εξετάσεις απόλυσης Λυκείων. Υπάρχει ένας κοινός κορμός και στα τρία εξεταστικά σώματα. Δυο κεφάλαια τα οποία δεν καλύπτονται από το ΑL για το Higher, θα καλυφθούν ξεχωριστά για τους μαθητές του Higher. Πολύ δυνατή τάξη η οποία χρειάζεται δυο δίωρα την εβδομάδα. Μαθητής αυτής της τάξης (Ιωάννης Χατζιηγιάννης) πέτυχε Παγκύπριο Πρωτείο Λογιστικής Higher του LCCI από την Β Λυκείου το 2017/18. Άλλος μαθητής αυτής της τάξης (Παναγιώτης Χαραλάμπους) πέτυχε Α* στο Α Level, Distinction στο Higher και απόλυτο 20 στις Παγκύπριες. Τα τελευταία τρία χρόνια πέντε μαθητές μας πέτυχαν το απόλυτο 300 στο 300 στο Α Level Accounting.

Παγκύπριες Λογιστικής – Δίδακτρα 80 ευρώ μηνιαίως

Η τάξη αυτή καλύπτει αποκλειστικά την ύλη των Παγκύπριων Εξετάσεων Λογιστικής και είναι περίπου το 60% της ύλης του GCE A Level. Η τάξη αυτή είναι κατάλληλη για μαθητές που δεν ενδιαφέρονται για GCE ή LCCI αλλά μόνο για τις Παγκύπριες. Χρειάζεται ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα.

GCE A Level (AS/Unit 1) – Δίδακτρα 80 ευρώ μηνιαίως (η τάξη αυτή σχηματίζεται εάν υπάρξει ο κατάλληλος αριθμός μαθητών)

To AL Λογιστικής χωρίζεται σε δυο Units. To Unit 1 (AS) και το Unit 2 (AL). Όλα τα ιδιωτκά σχολεία το καλύπτουν σε δυο χρόνια. Αυτή τη δυνατότητα την παρέχει και το φροντιστήριο μας. Το Unit 1, το οποίο καλύπτει και τη μισή ύλη περίπου του Higher και των Παγκύπριων Λογιστικής, το προσφέρουμε σε μια χρονιά με ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα.

GCE A Level (AL/Unit 2) - Δίδακτρα 100 ευρώ μηνιαίως (η τάξη αυτή σχηματίζεται εάν υπάρξει ο κατάλληλος αριθμός μαθητών)

Το Unit 2, το οποίο καλύπτει την υπόλοιπη ύλη του Α Level και του Higher και των Παγκύπριων Λογιστικής, το προσφέρουμε σε μια χρονιά με δυο δίωρα μαθήματα την εβδομάδα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
Όλοι οι καθηγητές μας είναι εγκεκριμένοι λογιστές με τεράστια εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και διδασκαλίας. Η διδασκαλία δεν γίνεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά εξηγούμε στους μαθητές και πως εφαρμόζεται η λογιστική στην πράξη.
Μαθητές μας έχουν διαπρέψει στις εξετάσεις αλλά και μετά στα πανεπιστήμια. Μερικά από τα μετάλλια που πέτυχαν μαθητές μας είναι-
• Δυο από τα τέσσερα χρυσά (πρωτεία) του LCCI στην ακαδημαϊκή χρονιά 2017/18, το μόνα χρυσά στην επαρχία Λευκωσίας, με την Νατάσα Λαμπρου στο Level 1 και τον Γιάννη Χατζιηγιάννη στο Level 3.
• Πρώτο Παγκόσμιο Λογιστικής Α Level με την Μαργαρίτα Πελείδου.
• Πέντε απόλυτα 300 στα 300 στο Α Level Accounting τα τελευταία τρία χρόνια.
• Αρκετά 20άρια στις Παγκύπριες
• Αρκετά χρυσά και αργυρά στις εξετάσεις του LCCI

ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Όλες μας οι τάξεις Λογιστικής χρησιμοποιούν τα δικά μας βιβλία που έχει ετοιμάσει ο Διευθυντής του Φροντιστηρίου Άκης Πηγασίου. Η τεράστια εμπειρία που έχει ο κ Πηγασίου τόσο στη διδασκαλία λογιστικής αλλά και σαν Οικονομικός και Γενικός Διευθυντής σε πολυεθνικές εταιρείες, έχει μεταφερθεί στα βιβλία που ετοίμασε τα οποία επεξηγούν παραστατικά και με πολλά παραδείγματα τα διάφορα κεφάλαια τόσο της οικονομικής (financial) όσο και της διοικητικής (management) λογιστικής. Τα βιβλία έχουν αρκετά παραδείγματα τα οποία συμπληρώνουν οι μαθητές μέσα στην τάξη έτσι που το μάθημα να γίνεται διαδραστικό και να κρατεί τον μαθητή σε εγρήγορση.

LCCI

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 

Η τεράστια εμπειρία στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα λογιστικής και οικονομικής διεύθυνσης,αλλά και η διδακτική και συγγραφική εμπειρία στο μάθημα της Λογιστικής αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχία των μαθητών του Ιδιωτικού Φροντιστηρίου Πηγασίου στις εξετάσεις Λογιστικής του LCCI και EdexcelALevel αλλά και για τις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής. 

learnMore Gr

 

 

 

 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να περάσουν τις εξετάσεις λογιστικής του London Chamber of Commerce (LCCI), του IGCSE OL και International AL και τις Παγκύπριες Εξετάσεις Λογιστικής.

Όσοι από τους μαθητές μας παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, βοηθούνται να περάσουν τις πιο πάνω εξετάσεις που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους για εγγραφές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στην Κύπρο και να περάσουν με υψηλό βαθμό τις Παγκύπριες Λογιστικής για να εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όσοι από τους μαθητές μας εργάζονται, βοηθούνται να περάσουν τις εξετάσεις λογιστικής του LCCI, Elementary, Intermediate και Higher, τα οποία θα τους δώσουν δυνατότητα προαγωγής αλλά και θα αποκτήσουν αρκετές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν καλύτερα την εργασία τους. 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

LCCILevel 1 and 2 / IGCSEOLevel

Η τάξη αυτή αρχίζει τον Σεπτέμβριο και μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου καλύπτει το Level 1 (Elementary). Η τάξη συνεχίζει και μέχρι τέλος Ιουνίου καλύπτει το Level 2 (Intermediate). Tαυτοχρόνως καλύπτεται και το IGCSEOLevel. Δηλαδή ένας μαθητής σε μια ακαδημαϊκή χρονιά μπορεί να εξασφαλίσει τρία διπλώματα. Η ύλη αυτής της τάξης καλύπτει την ύλη της Α και Β Λυκείου. Η τάξη αυτή χρειάζεται ένα τρίωρο μάθημα εβδομαδιαία.

GCΕ ALevel / LCCILevel 3 (Higher) / Παγκύπριες Λογιστικής

Η τάξη αυτή καλύπτει σε ένα χρόνο το Α LevelΛογιστικής (Units 1 και 2) και το LCCILevel 3 (Higher). Η τάξη υπερκαλύπτει και τις Παγκύπριες. Υπάρχει ένας κοινός κορμός και στα τρία εξεταστικά σώματα. Δυο κεφάλαια τα οποία δεν καλύπτονται από το ΑLγια το Higher, θα καλυφθούν ξεχωριστά για τους μαθητές του Higher. Πολύ δυνατή τάξη η οποία χρειάζεται δυο δίωρα την εβδομάδα. Μαθητής αυτής της τάξης (Ιωάννης Χατζιηγιάννης) πέτυχε Παγκύπριο Πρωτείο Λογιστικής Higherτου LCCI από την Β Λυκείου το 2017/18. Άλλος μαθητής αυτής της τάξης (Παναγιώτης Χαραλάμπους) πέτυχε Α* στο Α LevelDistinction στο Higher και απόλυτο 20 στις Παγκύπριες.

GCE A Level (AS/Unit 1)

ToAL Λογιστικής χωρίζεται σε δυο UnitsTo Unit 1 (AS) καιτοUnit 2 (AL).Όλα τα ιδιωτκά σχολεία το καλύπτουν σε δυο χρόνια. Αυτή τη δυνατότητα την παρέχει και το φροντιστήριο μας. Το Unit 1, το οποίο καλύπτει και τη μισή ύλη περίπου του Higherκαι των Παγκύπριων Λογιστικής, το προσφέρουμε σε μια χρονιά με ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα.

GCE A Level (AL/Unit 2)

Το Unit 2, το οποίο καλύπτει την υπόλοιπη ύλη του Α Levelκαι του Higherκαι των Παγκύπριων Λογιστικής, το προσφέρουμε σε μια χρονιά με δυο δίωρα μαθήματα την εβδομάδα.

Παγκύπριες Λογιστικής

Η τάξη αυτή καλύπτει αποκλειστικά την ύλη των Παγκύπριων Εξετάσεων Λογιστικής και είναι περίπου το 60% της ύλης του GCEALevel. Η τάξη αυτή είναι κατάλληλη για μαθητές που δεν ενδιαφέρονται για GCEή LCCI αλλά μόνο για τις Παγκύπριες. Χρειάζεται ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Όλοι οι καθηγητές μας είναι εγκεκριμένοι λογιστές με τεράστιες εμπειρίες σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και διδασκαλίας. Η διδασκαλία δεν γίνεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά εξηγούμε στους μαθητές και πως εφαρμόζεται η λογιστική στην πράξη.

Μαθητές μας έχουν διαπρέψει στις εξετάσεις αλλά και μετά στα πανεπιστήμια. Μερικά από τα μετάλλια που πέτυχαν μαθητές μας είναι

Δυο από τα τέσσερα χρυσά (πρωτεία) του LCCI στην ακαδημαϊκή χρονιά 2017/18, το μόνα χρυσά στην επαρχία Λευκωσίας, με την Νατάσα Λαμπρου στο Level 1 και τον Γιάννη Χατζιηγιάννη στο Level 3.

Πρώτο Παγκόσμιο Λογιστικής Α Level με την Μαργαρίτα Πελείδου.

ΒΙΒΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Όλες μας οι τάξεις Λογιστικής χρησιμοποιούν τα δικά μας βιβλία που έχει ετοιμάσει ο Διευθυντής του Φροντιστηρίου Άκης Πηγασίου. Η τεράστια εμπειρία που έχει ο κ Πηγασίου τόσο στη διδασκαλία λογιστικής αλλά και σαν Οικονομικός και Γενικός Διευθυντής σε πολυεθνικές εταιρείες, έχει μεταφερθεί στα βιβλία που ετοίμασε τα οποία επεξηγούν παραστατικά και με πολλά παραδείγματα τα διάφορα κεφάλαια τόσο της οικονομικής (financial) όσο και της διοικητικής (management) λογιστικής. Τα βιβλία έχουν αρκετά παραδείγματα τα οποία συμπληρώνουν οι μαθητές μέσα στην τάξη έτσι που το μάθημα να γίνεται διαδραστικό και να να κρατεί τον μαθητή σε εγρήγορση.

learnMore Gr

 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LCCI & EDEXCEL

LCCI

seperator

LEVEL 1 - ELEMENTARY

LEVEL 2 - INTERMEDIATE

LEVEL 3 - HIGHER

LEVEL 4 - FINANCIAL ACCOUNTING

EDEXCEL

seperator

A-LEVEL  ACCOUNTING

IGCSE O LEVEL ACCOUNTING

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Νέα

Aug 18, 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022/23

Ο εγγραφές για την χρονιά 2022/23 θα γίνουν στις 29, 30 και 31 Αυγούστου από τις 4 μέχρι τις 8 μμ. Με την εγγραφή θα γίνει και η παράδοση των βιβλίων και past papers στους μαθητές μαζί με…
Jun 30, 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LEVEL 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Στις εξετάσεις Απριλίου 2022 του Level 1 κάθισε μια μικρή ομάδα 7 ατόμων. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Πέρασαν 4 με διάκριση, 2 με merit και ένα με pass. Τα distinctions και merits…
Jun 18, 2022

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Φροντιστήριο Λογιστικής Πηγασίου πρωτοπορεί σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. Για τα παιδιά της Γ Λυκείου που θα παρακαθίσουν ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ Λογιστικής, παρέχουμε μια ευκαιρία, εντελώς δωρεάν,…

Συστάσεις


Κυριάκος Νεοκλέους

"ΤΟΛΜΗΡΟΙΣ Η ΤΥΧΗ ΕΥΝΟΥΣ". Η ικανότητά σου σαν δασκάλου ουδόλως υστερεί τού ύψιστου ήθους και των άλλων ζηλευτών χαρισμάτων, με τα οποία είσαι προικισμένος.
Ρούλλα Μελιφρονίδου
Αγαπητέ μου φίλε και συμμαθητή 'Ακη, για μένα η επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα είναι δεδομένη λόγω των ικανοτήτων σου, των πολλαπλών γνώσεων σου και της αγάπης για το αντικείμενο που θα διδάσκεις.
Φοίβος Νικολαΐδης
Καλές επιτυχίες. Με σένα στο πηδάλιο η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη!

Χάρης Μυλωνάς
Κύριε σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τη βοήθεια που μου δώσατε αυτούς του μήνες. Με βοηθήσατε να πάρω από D που είχα πριν, ένα Α* στο Unit1.

Επικοινωνία

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 24, ΕΓΚΩΜΗ
(ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)

ΤΗΛ: 22 349009 | 99 651755
info@pegasiou.com

pegasiouLogoFooter

Designed and Developed by wizadLogo

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline